zamówienie na:

Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach - roboty budowlane

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.7.2018.ZP1
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiet, Wolwark 31, 89-200 Szubin. – cena: 162 002,19 PLN brutto, - termin udzielonej gwarancji – 6 lat.  
" BUDOWA ulicy Drzewnej w Białych Błotach" 
Nr postępowania I.271.7.2018.ZP1

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (254kB) pdf
Rozdział I i II - SIWZ z załącznikami pobierz (273kB) zip
Rozdział III - przedmiary pobierz (132kB) zip
Rozdział IV - dokumentacja projektowa pobierz
Rozdział V - STWiOR pobierz (7402kB) zip
Rozdział VI - projekt umowy pobierz (206kB) zip
załączniki w wersji edytowanej pobierz (38kB) zip
Pytania i odpowiedzi pobierz (74kB) pdf
Rozdział VI - zmodyfikowany projekt umowy pobierz (206kB) zip

informacja z otwarcia ofert  informacja z otwarcia ofert (280kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (597kB) pdf .

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Jankowska-Cepak
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (2 lutego 2018, 12:30:30)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (2 marca 2018, 08:10:22)
Zmieniono: Poprawiono omyłkę pisarską\"nazwa kryterium\"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 873